Logo Gmina Ciepłowody

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA NA TERENIE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm RP dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (kliknij),
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Powiat Ząbkowicki zawarł trzy Porozumienia w sprawie wyznaczenia lokalu służącego do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z Gminą Ząbkowice Śląskie, Złoty Stok i Ziębice. Na podstawie tych Porozumień Gminy zobowiązują się udostępnić lokal w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane będą:
1.w Ząbkowicach Śląskie przy ul. 1 Maja 15c (budynek Centrum  Terapeutycznego);
2.w Złotym Stoku przy ul. Rynek 22 (budynek Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku);
3.w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4 (budynek Gminnego Centrum Edukacji i Sportu).
 
Radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu udzielać będą nieodpłatnej pomocy prawnej, w punkcie zlokalizowanym w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15c, natomiast adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Wałbrzychu w punkcie zlokalizowanym w Złotym Stoku, ul. Rynek 22;
Punkty, funkcjonować będą w następujących dniach i godzinach:
1)punkt zlokalizowany w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15c, w dniach:
 • Marcin Margos      – poniedziałek       w godz. 1400 - 1800;
 • Renata Winnicka   – wtorek                 w godz. 800 - 1200 ;
 • Marta Koperska     – środa                    w godz. 1400 - 1800;
 • Agnieszka Jurek     – czwartek             w godz. 1200 - 1600;
 • Maria Mrukowicz   – piątek                  w godz. 900 - 1300;
2)punkt zlokalizowany w Złotym Stoku przy ul. Rynek 22 w dniach:
 • Jarosław Mirek – poniedziałek w godz. 1400 do1800,
 • Ewa Piątek – wtorek w godz. 1200 do1600,
 • Olga Goszka – czwartek w godz. 1400 do 1800;
Natomiast na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Ząbkowickiego w 2016 r., który zlokalizowany jest w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4, Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na  powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Ząbkowickiego w 2016 r. W wyniku konkursu Zarząd Powiatu Ząbkowickiego wybrał ofertę Fundacji „Razem” z Wałbrzycha, na prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Ząbkowickiego w 2016 roku, zlokalizowanego w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4. Punkt ten będzie funkcjonował, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:
 • poniedziałek – 800 – 1200;
 • wtorek – 1300 – 1700;
 • środa – 1400 – 1800;
 • czwartek – 1400 – 1800;
 • piątek – 800 – 1200;
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.