Logo Gmina Ciepłowody

News

News zdjęcie id 405

INWESTYCJE W GMINIE CIEPŁOWODY

05.07.2017

W przetargu nieograniczonym wyłoniony został wykonawca remontu drogi gminnej w Cienkowicach. W najbliższych dniach podpisana zostanie umowa na realizację zadania z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Ziemnych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha 32, 58-260 Bielawa. Nowa nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej na odcinku 177 mb zostanie wykonana w terminie do 8 sierpnia
 

Wykonano nową posadzkę w świetlicy wiejskiej  Wilamowicach 
 


 

oraz wykonano w ramach poprawy zagospodarowania Placu Mickiewicza w Ciepłowodach nowe murki gabionowe. 


 

Wykonano także nową nawierzchnię asfaltową na zjeździe z ul. Osiedle na ul. Kolejową.


 

W miejscowości Wilamowice realizowana jest inwestycja polegająca na remoncie drogi gminnej  na odcinku 328 mb.  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 118129D w miejscowości Wilamowice na terenie Gminy Ciepłowody” mająca na celu modernizację drogi lokalnej współfinansowana jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowice

W  świetlicach wiejskich w Piotrowicach Polskich i Kobylej Głowie wykonane zostały prace remontowe.  


 

Zostało wyłożone podłoże kostką betonową w altanach w miejscowośći Tomice oraz Brochocin. 

 

Wykonana została altana w Czesławicach. 

Na ostatniej sesji dnia 28.06.2017 r. Rada Gminy Ciepłowody podjęła Uchwałę nr 149/XXXIII/17 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciepłowody. Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji mogą składać wnioski zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciepłowody

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA -  BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.