Logo Gmina Ciepłowody

News

News zdjęcie id 595

GMINA CIEPŁOWODY OTRZYMAŁA DOTACJĘ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU "AKTYWNA TABLICA"

11.07.2018

W dniu 11 lipca 2018 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim reprezentowanym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty a Gminą Ciepłowody została zawarta umowa dotacji z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ciepłowodach, w celu stosowania technologii informacyjno - komunikacynych na zajęciach. Wsparcie finansowe w formie dotacji zostało udzielone w kwocie 14 000,00 zł. z zastrzeżeniem zapewnienia wkładu własnego w sumie 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Powołane środki pozwolą m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, zapewnienie instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania z infrastrukturą szkolną.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.