Logo Gmina Ciepłowody

News

News zdjęcie id 596

SZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OBSZARACH DOTKNIĘTYCH SUSZĄ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY

11.07.2018

Na mocy zarządzenia Nr 298 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03 lipca 2018 r. została powołana Gminna Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy Ciepłowody w 2018 r.  

Do zadań w/w komisji m.in. należy:

1)  ustalenie, poprzez lustrację na miejscu zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotknietych suszą, stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania - na wniosek osób fizycznych i prawnych prowadzącyh gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej, składanych w Urzędzie Gminy Ciepłowody, ul. Kolejowa nr 3, 57 - 211 Ciepłowody.

2) sporządzenie indywidualnych protokołów strat dla rolników poszkodowanych.

Stosowane wzory wniosków wraz z załącznikami zostały zamieszcone na stronie BIP Urzędu w zakładce pn. "Formularze do pobrania" - Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

W/w wzory oraz oświadczenia jak i stosowne wytyczne znajdują się równiez na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego  we Wrocławiu - www.duw.pl zakładka Urząd - Wydziały - Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska - Oddział Roolnictwa i Środowiska.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi, Komisja może szacować szkody w uprawach na kategoriach gleb ujętych w monitoringu suszy prowadzonym przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, dla których system wskazuje zagrożenie wystąpienia tych zjawisk.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.