Logo Gmina Ciepłowody

News

News zdjęcie id 646

Gmina otrzymała dofinansowanie na działania związane z rozwojem kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów

01.10.2018

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego poinformował, że złożony przez Gminę Ciepłowody wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, spełnił wszystkie obowiązujące kryteria obligatoryjne, w tym kryterium negocjacji oraz kryterium punktowe.
 

Projekt obejmuje swoim zakresem podniesienie u uczniów ZSP w Ciepłowodach kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte trwałe rezultaty przejawiające się m.in. w wykorzystaniu doposażenia zakupionego dzięki EFS do pracowni matematycznej i przyrodniczej, nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów jak też podniesienie kompetencji zawodowych u nauczycieli.
 

Wartość projektu został określona na sumę 398 374,02 PLN, w tym wkład własny 20 736,00 PLN, który zostanie wniesiony w postaci kosztów użytkowania sal ZSP w Ciepłowodach podczas zajęć dodatkowych, łącznie 20 736,00 PLN.
 

Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie, która pozwoli na rozpoczęcie przygotowań do realizacji projektu. 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.