Logo Gmina Ciepłowody

News

News zdjęcie id 775

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY CIEPŁOWODY ZA 2018 ROK

31.05.2019

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy Wójt, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę Gminy Ciepłowody podczas sesji, która
jest planowana na dzień 25 czerwca 2019 r.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas, której ma być przedstawiany raport o stanie gminy tj. do dnia 24 czerwca 2019 r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos
w debacie wynosi 15 chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek), do godziny 17: 00 w sekretariacie Urzędu Gminy Ciepłowody.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny poniżej jako załącznik, a także
w sekretariacie Urzędu Gminny Ciepłowody.

Raport o stanie Gminy Ciepłowody za 2018 rok

Zarządzenie nr 61/19 Wójta Gminy Ciepłowody

Zgłoszenie udziału w debacie

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.