Logo Gmina Ciepłowody

News

INFORMACJA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CIEPŁOWODACH - USŁUGI OPIEKUŃCZE

05.07.2019

Pomoc w postaci usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym lub tym, którym rodzina nie jest w stanie jej zapewnić. Wykonuje się je w domu osoby potrzebującej.
Usługi obejmują:

  • Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych: pomoc w codziennych zajęciach, tj.: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie z uwzględnieniem diety, załatwianie spraw urzędowych, pranie bielizny pościelowej i osobistej.
  • Opiekę higieniczno-sanitarną: mycie, kąpanie, ubieranie, dozowanie lekarstw dla osób chorych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych.
  • Pielęgnację zleconą przez lekarza (podawanie leków, smarowanie, okłady).
  • Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji seniora: podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, organizowanie spacerów, czytanie.  

Jak załatwić formalności

Z wnioskiem o taką pomoc należy się zwrócić do miejscowego ośrodka pomocy społecznej. Trzeba też przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności korzystania z tego typu usług. Pismo w sprawie usług może złożyć sam zainteresowany (osobiście, listownie, telefonicznie) lub inna osoba bądź instytucja w imieniu seniora.
Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Nie zawsze za darmo

Wysokość odpłatności (ustala ją gmina) zależy przede wszystkim od dochodu rodziny (netto) ale także od rodzaju i miejsca świadczenia usług. Usługi są świadczone bezpłatnie, gdy dochód nie przekracza kryterium 100% przewidzianego w ustawie o pomocy. W przypadku przekroczenia wskazanego limitu ponosi się częściową odpłatność, tym większą, im większe jest przekroczenie.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.