Logo Gmina Ciepłowody

News

News zdjęcie id 836

KARTA DUŻEJ RODZINY - ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

12.08.2019

Informuję, że zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr II/12/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3952) od dnia 1 września 2019 r. dla rodzin wielodzietnych posiadających KARTĘ DUŻEJ RODZINY wprowadzone zostanie ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w wysokości 100% na szóstą i każdą kolejną osobę w rodzinie posiadającej ww. Kartę. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia w ramach Karty Dużej Rodziny jest złożenie do Biura Związku prawidłowo wypełnionej deklaracji (formularz DO-1) w terminie do 14.09.2019 r. lub w ciągu 14 dni od nastąpienia zmian (Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/13/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3953).

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.