Logo Gmina Ciepłowody

News

News zdjęcie id 851

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CIEPŁOWODACH INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z GORĄCEGO POSIŁKU – OBIADÓW W STOŁÓWCE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO UL. SZKOLNA 2.

03.09.2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach informuje rodziców, osoby starsze, osoby niepełnosprawne o możliwości skorzystania z gorącego posiłku - obiadów w stołówce ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO UL. SZKOLNA 2.
 

Osoby zainteresowane dożywaniem zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007), pomoc przysługuje :
-dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

-uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

-osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym,

z pomocy mogą skorzystać osoby o dochodach do 150% wysokość kryterium dochodowego dla osób samotnie gospodarujących  ( kryterium 701 zł na osobę samotną ) oraz kryterium dochodowego na osobę w rodzinie   ( kryterium 528 zł na osobę w rodzinie ) , o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – uprawniające do otrzymania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.